Get to know

– förstå innan affär

gettoknow.jpg

För oss är det viktigt att vi förstår er affär innan vi gör affärer. För att säkerhetsställa att vi tillför mervärde så arbetar vi med fördel enligt följande metod:

 1. Besök i er verksamhet

 2. Förstå data, nyckeltal och nuläge

 3. Vad gör ni bra, var finns förbättringarna

 4. Koppla nuläge mot affärsplan och logistikutveckling

 5. Analysera och identifiera besparingspotential

 6. Övertagande, outsourcing eller inget av dem

Vi genomför en logistikanalys och studien genomförs i huvudsak av våra logistikkonsulter.

Logistikanalys ger er följande:

 • Tillfälle för automation – när är det dags?

 • Besparingspotentialen

 • Offert på drift av verksamheten

 

Dags att automatisera?

Vi vill gärna hjälpa våra kunder att förstå när det är dags att automatisera. Alla verksamheter ser olika ut och det finns aldrig något rätt eller fel i förväg. Nedan har vi försökt visualisera en vanlig frågeställning som snabbväxande e-handelsföretag har. Exemplet bygger på ett e-handelsföretag som är under kraftig tillväxt och visar kostnad per hanterad kundorder i SEK. Sortimentet är brett och inte så skrymmande. Slutsatsen i detta exemplet är att en automatisering är rätt kostnadsmässigt vid en omsättning runt 200 miljoner.

Röd = cost/order automation
Blå = cost/order semi automation

 

Exempelbolaget är under stark tillväxt enligt nedan:

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MSEK Omsättning 25 50 100 200 400 800 1600
Antal kundorder 71 429 142 857 285 714 571 429 1 142 857 2 285 714 4 571 429
 • Snittordervärde om 350 SEK/order

 • Personalkostnader enligt kollektivavtal

 • Brett sortiment med många SKU

 • Snitt 2,5 PCS/kundorder

 • Investeringar i Automation för ca 50 MSEK under en avskrivningsperiod om 10 år

 • Modern och anpassad logistikfastighet

 • Semi automatisk lösning med integrerat WMS, Multiplockfunktioner, scanning av produkter, sortering för kundorder, lagring på hylla och i stallage

 

I caset är en automation lönsam från 2022 och framåt.


Vill du veta hur vi kan effektivisera din verksamhet?

Namn *
Namn